Biuro rachunkowe

Informacja o firmie

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalną obsługę małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami
i podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz kartę podatkową. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oferujemy obsługę kadrowo- płacową. Zajmujemy się rozliczeniami
z urzędami, wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Oferta:

 • Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Deklaracje podatkowe

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności